En æra er slut og Semi-forlaget er ophørt.
Siden 1982 har Semi-forlaget udgivet omkring 100 titler, hvoraf adskillige i dag må betragtes som klassikere.

Udgivelserne har primært henvendt sig til lærer- og pædagogstuderende. Men udgivelserne omfatter alle, der har interesse for det pædagogiske felt.

Det er stadigvæk muligt at bestille titlerne privat hos den gamle forlægger Åge Rokkjær via pitchers.dk