home

Specialpædagogik


Børn søger at få hold på virkeligheden ved at tillægge fænomener i deres omverden betydning. Herved lærer de at forstå omgangsformer, relationer og magt.

80,00 kr.

"Giver såvel gode og indfølelige forklaringer på disse børns
adfærd og reaktionsmåder, som anvisninger på, hvordan de mest hensigtmæssigt kan 'behandles'."
- Folkeskolen.

80,00 kr.

En grundbog i specialpædagogik til brug på pædagog- og lærerseminarier samt skoler og institutioner.

148,00 kr.

Bogen indeholder et kvalitativt bud på de kompetencer, der i dag skal udvikles for at kunne håndtere fremtiden.

80,00 kr.

Denne bog er baseret på et udviklingsprojekt med fokus på at udvikle handleplaner og andre dokumentationsformer i støttearbejdet med unge med særlige behov.

128,00 kr.

Forudsætning for liv og læring, samt grundlaget for også risikobarnets udvikling er, at det oplever fællesskab og en følelsesmæssig forankring med voksne og andre børn.

100,00 kr.

UDSOLGT.

80,00 kr.

Uundværlig baggrund for det specialpædagogiske arbejde.

80,00 kr.

UDSOLGT

188,00 kr.

Fem daginstitutioner har igennem et år arbejdet systematisk med de særlige problemstillinger, pædagogerne støder på i hverdagen i arbejdet med truede børn og deres forældre.

80,00 kr.

Barnet er dybt forankret i dets konkrete livssituation og livsforløb. Det har på godt og ondt tilegnet sig en oplevelse af, hvordan det skal orientere sig og handle i en given situation.

80,00 kr.
Udarbejdet af: Mediastyle.dk