home

Psykologi


Børn søger at få hold på virkeligheden ved at tillægge fænomener i deres omverden betydning. Herved lærer de at forstå omgangsformer, relationer og magt.

80,00 kr.

UDSOLGT.

80,00 kr.

(KUN få stk. tilbage): Et bud på en pædagogisk praksis inspireret af Alice Millers psykoanalytiske teorier.
Bogen tilegnes enhver, der har mod og lyst til at møde barnet i sig selv.

40,00 kr.

UDSOLGT.

80,00 kr.

UDSOLGT.

188,00 kr.

UDSOLGT. Bogen er velegnet som grundbog i faget pædagogik. Nutidige forskningsresultater og pædagogiske erfaringer gør op med tidligere forestillinger om børn.

88,00 kr.

I denne grundbog om de 7-14 årige bruges tre kilder til viden. Den ene kilde er børn og unges udtryk om deres livsværdier og livsvilkår.

88,00 kr.

BEMÆRK: Revideret udgave er i 2009 udkommet på Hans Reitzels Forlag


En grundbog til lærerstuderende.
Bogen medvirker til afklaring af pædagogiske grundspørgsmål med det formål at kunne begrunde en professionel stillingtagen i dag.

158,00 kr.

Stemninger har indvirkning på, hvordan vi tænker og handler og er af stor betydning for, hvordan vi løser opgaver og takler situationer.

148,00 kr.

Del 1 giver et grundlag for at forstå, hvad videnskab er og hvilke metoder, som kan benyttes for at forstå udviklingsbegrebet.

100,00 kr.

Løsrivelsen mellem generationerne, tilvæksten i valgmuligheder, demokratisering og kulturel frisættelse peger mod en ny forståelse af menneskets behov og identitet.

80,00 kr.
Udarbejdet af: Mediastyle.dk