home

Pædagogik


Børn søger at få hold på virkeligheden ved at tillægge fænomener i deres omverden betydning. Herved lærer de at forstå omgangsformer, relationer og magt.

80,00 kr.

UDSOLGT.

80,00 kr.

UDGÅET. I opdragelse og uddannelse er værdier et nøgleord. Værdier er det, som vi vil gå gennem ild og vand for.

88,00 kr.

(KUN få stk. tilbage): Den pædagogiske hverdag i daginstitutioner - fra sidst i 60'erne til i dag - beskrives med kærlig indsigt og et stænk af humor på pædagogstandens vegne.

88,00 kr.

UDSOLGT. Bogen indeholder et kvalitativt bud på de kompetencer, der i dag skal udvikles for at kunne håndtere fremtiden.

80,00 kr.

Denne bog er baseret på et udviklingsprojekt med fokus på at udvikle handleplaner og andre dokumentationsformer i støttearbejdet med unge med særlige behov.

128,00 kr.

Den hermeneutiske videnskabsteori præsenteres til brug i den pædagogiske hverdag med praktiske eksempler, der får teori og praksis til at gå hånd i hånd.

128,00 kr.

UDSOLGT.

80,00 kr.

Uundværlig baggrund for det specialpædagogiske arbejde.

80,00 kr.

Forholdet mellem praksis og undervisning har altid været et af brændpunkterne i pædagoguddannelsen.

78,00 kr.

UDSOLGT.

188,00 kr.

UDSOLGT. Bogen er velegnet som grundbog i faget pædagogik. Nutidige forskningsresultater og pædagogiske erfaringer gør op med tidligere forestillinger om børn.

88,00 kr.

I denne grundbog om de 7-14 årige bruges tre kilder til viden. Den ene kilde er børn og unges udtryk om deres livsværdier og livsvilkår.

88,00 kr.

"Orden og kaos" fremhæver hidtil oversete sider af børnenes leg. Orden og kaos er legens poler, dens højdepunkter, om man vil. De skaber legenes dynamik.

128,00 kr.

BEMÆRK: Revideret udgave er i 2009 udkommet på Hans Reitzels Forlag


En grundbog til lærerstuderende.
Bogen medvirker til afklaring af pædagogiske grundspørgsmål med det formål at kunne begrunde en professionel stillingtagen i dag.

158,00 kr.

Som underviser i pædagogik på pædagoguddannelsen oplever jeg hos mine studerende en større og større interesse for filosofiske/idéhistoriske emner, som er knyttet til pædagogikkens grundspø

98,00 kr.

UDSOLGT. Bogen fokuserer på faget pædagogik i pædagog-uddannelsen. Pædagogik er blevet et hovedfag, som rummer forskellige discipliner.

88,00 kr.

Stemninger har indvirkning på, hvordan vi tænker og handler og er af stor betydning for, hvordan vi løser opgaver og takler situationer.

148,00 kr.

Del 1 giver et grundlag for at forstå, hvad videnskab er og hvilke metoder, som kan benyttes for at forstå udviklingsbegrebet.

100,00 kr.

Løsrivelsen mellem generationerne, tilvæksten i valgmuligheder, demokratisering og kulturel frisættelse peger mod en ny forståelse af menneskets behov og identitet.

80,00 kr.

Udsolgt. Barnet er dybt forankret i dets konkrete livssituation og livsforløb.

80,00 kr.

UDSOLGT.

80,00 kr.
Udarbejdet af: Mediastyle.dk