home

Efter- og videreudd.


Børn søger at få hold på virkeligheden ved at tillægge fænomener i deres omverden betydning. Herved lærer de at forstå omgangsformer, relationer og magt.

80,00 kr.

UDSOLGT. Ny udgave hos forlaget Gyldendal: I pædagogisk arbejde opstår der hele tiden situationer, som pædagogen må forholde sig til.

80,00 kr.

UDSOLGT.

80,00 kr.

(KUN få stk. tilbage): Den pædagogiske hverdag i daginstitutioner - fra sidst i 60'erne til i dag - beskrives med kærlig indsigt og et stænk af humor på pædagogstandens vegne.

88,00 kr.

Den hermeneutiske videnskabsteori præsenteres til brug i den pædagogiske hverdag med praktiske eksempler, der får teori og praksis til at gå hånd i hånd.

128,00 kr.

Sally Andersons studium i den danske folkeskole er et forsøg på at forstå hvordan børn lærer at agere i skoleklassen og skabe forskel og lighed mellem hinanden.

80,00 kr.

Uundværlig baggrund for det specialpædagogiske arbejde.

80,00 kr.

15 antropologer har foretaget feltstudier blandt børn og unge indvandrere. De har undersøgt, hvordan disse børn og unge indgår i dannelsen af kultur fra deres særlige position.

80,00 kr.

Fem daginstitutioner har igennem et år arbejdet systematisk med de særlige problemstillinger, pædagogerne støder på i hverdagen i arbejdet med truede børn og deres forældre.

80,00 kr.

BEMÆRK: Revideret udgave er i 2009 udkommet på Hans Reitzels Forlag


En grundbog til lærerstuderende.
Bogen medvirker til afklaring af pædagogiske grundspørgsmål med det formål at kunne begrunde en professionel stillingtagen i dag.

158,00 kr.

Som underviser i pædagogik på pædagoguddannelsen oplever jeg hos mine studerende en større og større interesse for filosofiske/idéhistoriske emner, som er knyttet til pædagogikkens grundspø

98,00 kr.

Stemninger har indvirkning på, hvordan vi tænker og handler og er af stor betydning for, hvordan vi løser opgaver og takler situationer.

148,00 kr.

Del 1 giver et grundlag for at forstå, hvad videnskab er og hvilke metoder, som kan benyttes for at forstå udviklingsbegrebet.

100,00 kr.

I vor tid er udviklingsarbejdet en nødvendighed. Ikke kun for at kunne følge med tiden, men for at kunne indfange tidens nye muligheder. For at kunne fastholde engagement og opdage identitet.

60,00 kr.

Bogen sætter fokus på samarbejdet mellem konsulent og institution i pædagogisk udviklingsarbejde.

80,00 kr.

Løsrivelsen mellem generationerne, tilvæksten i valgmuligheder, demokratisering og kulturel frisættelse peger mod en ny forståelse af menneskets behov og identitet.

80,00 kr.
Udarbejdet af: Mediastyle.dk