home

Dansk


Børn søger at få hold på virkeligheden ved at tillægge fænomener i deres omverden betydning. Herved lærer de at forstå omgangsformer, relationer og magt.

80,00 kr.

UDSOLGT.

80,00 kr.

15 antropologer har foretaget feltstudier blandt børn og unge indvandrere. De har undersøgt, hvordan disse børn og unge indgår i dannelsen af kultur fra deres særlige position.

80,00 kr.

UDSOLGT.

188,00 kr.

Stemninger har indvirkning på, hvordan vi tænker og handler og er af stor betydning for, hvordan vi løser opgaver og takler situationer.

148,00 kr.
Udarbejdet af: Mediastyle.dk