home

Aktivitets- og kulturfag


Børn søger at få hold på virkeligheden ved at tillægge fænomener i deres omverden betydning. Herved lærer de at forstå omgangsformer, relationer og magt.

80,00 kr.

UDSOLGT - erstattes af FOREBYGGENDE PÆDAGOGIK. "Giver såvel gode og indfølelige forklaringer på disse børns

80,00 kr.

UDSOLGT. Bogen indeholder et kvalitativt bud på de kompetencer, der i dag skal udvikles for at kunne håndtere fremtiden.

80,00 kr.

Dramalege og dramaspil, der fører børn af forskellige kulturer og nationaliteter sammen. Særdeles velegnet til brug i dramaundervisning og i institutionen.

44,00 kr.

Merleau-Ponty, filosof og professor i børnepsykologi og pædagogik, kredser i hans værker om kroppen, som iscenesætter af en 'naturlig symbolik', der er den elementære forudsætning for, at ver

128,00 kr.

Bogen præsenterer resultater af et internationalt forskningsprojekt om legetøj. Der diskuteres bl.a.:

80,00 kr.

UDSOLGT.

80,00 kr.

"Orden og kaos" fremhæver hidtil oversete sider af børnenes leg. Orden og kaos er legens poler, dens højdepunkter, om man vil. De skaber legenes dynamik.

128,00 kr.

Stemninger har indvirkning på, hvordan vi tænker og handler og er af stor betydning for, hvordan vi løser opgaver og takler situationer.

148,00 kr.
Udarbejdet af: Mediastyle.dk