home

Alle titler


Børn søger at få hold på virkeligheden ved at tillægge fænomener i deres omverden betydning. Herved lærer de at forstå omgangsformer, relationer og magt.

80,00 kr.
Bogpakke - 3 romaner

Formålet med at skrive disse tre bøger er sætte ord på en indkredsning af min egen kreative identitet og dilemmaer.

140,00 kr.

UDSOLGT. Ny udgave hos forlaget Gyldendal: I pædagogisk arbejde opstår der hele tiden situationer, som pædagogen må forholde sig til.

80,00 kr.

Kreativ brug af IT i daginstitutioner og skoler. Der bygges på den nyeste forskning samt forfatternes egne erfaringer i arbejdet med børn og computere.

60,00 kr.

UDSOLGT.

80,00 kr.

UDGÅET. I opdragelse og uddannelse er værdier et nøgleord. Værdier er det, som vi vil gå gennem ild og vand for.

88,00 kr.

UDSOLGT - erstattes af FOREBYGGENDE PÆDAGOGIK. "Giver såvel gode og indfølelige forklaringer på disse børns

80,00 kr.

En grundbog i specialpædagogik til brug på pædagog- og lærerseminarier samt skoler og institutioner.

148,00 kr.

(KUN få stk. tilbage): Et bud på en pædagogisk praksis inspireret af Alice Millers psykoanalytiske teorier.
Bogen tilegnes enhver, der har mod og lyst til at møde barnet i sig selv.

40,00 kr.

(KUN få stk. tilbage): Den pædagogiske hverdag i daginstitutioner - fra sidst i 60'erne til i dag - beskrives med kærlig indsigt og et stænk af humor på pædagogstandens vegne.

88,00 kr.

UDSOLGT. Bogen indeholder et kvalitativt bud på de kompetencer, der i dag skal udvikles for at kunne håndtere fremtiden.

80,00 kr.

Denne bog er baseret på et udviklingsprojekt med fokus på at udvikle handleplaner og andre dokumentationsformer i støttearbejdet med unge med særlige behov.

128,00 kr.

Den hermeneutiske videnskabsteori præsenteres til brug i den pædagogiske hverdag med praktiske eksempler, der får teori og praksis til at gå hånd i hånd.

128,00 kr.

Sally Andersons studium i den danske folkeskole er et forsøg på at forstå hvordan børn lærer at agere i skoleklassen og skabe forskel og lighed mellem hinanden.

80,00 kr.

Dramalege og dramaspil, der fører børn af forskellige kulturer og nationaliteter sammen. Særdeles velegnet til brug i dramaundervisning og i institutionen.

44,00 kr.

Merleau-Ponty, filosof og professor i børnepsykologi og pædagogik, kredser i hans værker om kroppen, som iscenesætter af en 'naturlig symbolik', der er den elementære forudsætning for, at ver

128,00 kr.

Bogen præsenterer resultater af et internationalt forskningsprojekt om legetøj. Der diskuteres bl.a.:

80,00 kr.

UDSOLGT. Forudsætning for liv og læring, samt grundlaget for også risikobarnets udvikling er, at det oplever fællesskab og en følelsesmæssig forankring med voksne og andre børn.

100,00 kr.

UDSOLGT.

80,00 kr.

Uundværlig baggrund for det specialpædagogiske arbejde.

80,00 kr.

15 antropologer har foretaget feltstudier blandt børn og unge indvandrere. De har undersøgt, hvordan disse børn og unge indgår i dannelsen af kultur fra deres særlige position.

80,00 kr.

Forholdet mellem praksis og undervisning har altid været et af brændpunkterne i pædagoguddannelsen.

78,00 kr.
Mig og Aksel Sandemose i Brøndby

Hjemme i Brøndby udlever jeg efter bedste evne mine kreative tilbøjeligheder i skarp konkurrence med de daglige gøremål, nyhederne, børn og børnebørn samt venner.

60,00 kr.

I de to foregående bøger blev en hel del dilemmaer i mit liv afsløret og lagt i en tænkebox. Nu er tiden inde til, at de skal reflekteres.

60,00 kr.
Mig og Pär Lagerkvist i Alanya

Med udsigt til Kleopatrastranden er jeg kommet i humør til at undersøge baggrunden for mine kreative tilbøjeligheder ved at indfange glimt fra min barndom og ungdom - helt frem til at jeg selv s

60,00 kr.

UDSOLGT.

188,00 kr.

UDSOLGT.

80,00 kr.

UDSOLGT. Bogen er velegnet som grundbog i faget pædagogik. Nutidige forskningsresultater og pædagogiske erfaringer gør op med tidligere forestillinger om børn.

88,00 kr.

I denne grundbog om de 7-14 årige bruges tre kilder til viden. Den ene kilde er børn og unges udtryk om deres livsværdier og livsvilkår.

88,00 kr.

"Orden og kaos" fremhæver hidtil oversete sider af børnenes leg. Orden og kaos er legens poler, dens højdepunkter, om man vil. De skaber legenes dynamik.

128,00 kr.

Fem daginstitutioner har igennem et år arbejdet systematisk med de særlige problemstillinger, pædagogerne støder på i hverdagen i arbejdet med truede børn og deres forældre.

80,00 kr.

BEMÆRK: Revideret udgave er i 2009 udkommet på Hans Reitzels Forlag


En grundbog til lærerstuderende.
Bogen medvirker til afklaring af pædagogiske grundspørgsmål med det formål at kunne begrunde en professionel stillingtagen i dag.

158,00 kr.

Som underviser i pædagogik på pædagoguddannelsen oplever jeg hos mine studerende en større og større interesse for filosofiske/idéhistoriske emner, som er knyttet til pædagogikkens grundspø

98,00 kr.

Bogen formidler generelle teoretiske og metodiske erfaringer med pædagogisk udviklingsarbejde.

88,00 kr.

UDSOLGT. Bogen fokuserer på faget pædagogik i pædagog-uddannelsen. Pædagogik er blevet et hovedfag, som rummer forskellige discipliner.

88,00 kr.

Stemninger har indvirkning på, hvordan vi tænker og handler og er af stor betydning for, hvordan vi løser opgaver og takler situationer.

148,00 kr.

UDSOLGT

Inspirerer til igangsættelse og idéudvikling af bevægelsesleg og leg med musik samt til sang, dans og spil på trommer.

150,00 kr.

UDSOLGT.

Dette er en supplerende CD "Rikke hun kan vrikke" til bogen Trommeleg af Søren Hedegaard

80,00 kr.

Del 1 giver et grundlag for at forstå, hvad videnskab er og hvilke metoder, som kan benyttes for at forstå udviklingsbegrebet.

100,00 kr.

I vor tid er udviklingsarbejdet en nødvendighed. Ikke kun for at kunne følge med tiden, men for at kunne indfange tidens nye muligheder. For at kunne fastholde engagement og opdage identitet.

60,00 kr.

Bogen sætter fokus på samarbejdet mellem konsulent og institution i pædagogisk udviklingsarbejde.

80,00 kr.

Løsrivelsen mellem generationerne, tilvæksten i valgmuligheder, demokratisering og kulturel frisættelse peger mod en ny forståelse af menneskets behov og identitet.

80,00 kr.

Udsolgt. Barnet er dybt forankret i dets konkrete livssituation og livsforløb.

80,00 kr.

UDSOLGT.

80,00 kr.
Udarbejdet af: Mediastyle.dk