home

Annette Hildebrand Jensen

Født 1967. Lærer og cand. pæd. i almen pædagogik. Adjunkt i pædagogik, psykologi, didaktik og skolen i samfundet på Københavns Dag- og aftenseminarium.

Udarbejdet af: Mediastyle.dk