home

Frede Nielsen

Frede Nielsen (nu Frede Nielsen Carstens). Født 1941. Cand.pæd.pæd. Seminarielektor i pædagogik. Har undervist ved pædagogseminarier og Danmarks Pædagogiske Universitet.

Udarbejdet af: Mediastyle.dk