home

Værdier i forebyggende arbejde


Udsolgt. Barnet er dybt forankret i dets konkrete livssituation og livsforløb. Det har på godt og ondt tilegnet sig en oplevelse af, hvordan det skal orientere sig og handle i en given situation. Denne orientering kalder sociologen Pierre Bourdieu for habitus. For at forstå barnets oplevelses- og reaktionsmåde sættes habitus-begrebet i relation til neuropsykologisk teori.

Forebyggende arbejde skal skabe mulighed for, at et barn på trods af vanskelige opvækstvilkår kan udvikle modstandsdygtighed over for de belastninger, traumer og stress, som er i dets omgivelser. Det stiller krav til kommunikationen.

Bogens sigte er at støtte og inspirere samt udvikle værdier i det forebyggende arbejde. Bogen vil af samme grund være relevant på lærer- og pædagogseminarier.

Iøvrigt henvises til Kaj Struves to øvrige bøger i serien: Forebyggende arbejde med risikobørn og Livet genudsendes ikke.

Om pædagogiske muligheder i det forebyggende arbejde som grundlag for skabelsen af modstandsdygtighed hos barnet på trods af vanskelige opvækstmuligheder herunder om kommunikationen mellem voksen og barn.

 
Titel: Værdier i forebyggende arbejde
ISBN: 978-87-88338-43-6
Antal sider: 168
Udgivelsesår: 1997
Forfatter(e): Kaj Struve
 

Pris:
80,00 kr.

Udarbejdet af: Mediastyle.dk