home

Under forandringens pres


Løsrivelsen mellem generationerne, tilvæksten i valgmuligheder, demokratisering og kulturel frisættelse peger mod en ny forståelse af menneskets behov og identitet. At danne sig som menneske indebærer et værdivalg, som skal hjælpe den enkelte med at overkomme en ellers kaotisk, mangfoldig og modsigelsesfyldt virkelighed.

Identitet er noget mennesket må søge. Og denne søgeproces former sig som en vedvarende orientering mod troværdige livsværdier.

Bogen fremlægger en samtidsaktuel behovs- og værditeori, som gør det muligt at forstå dannelsen af identitet. Teorierne danner grundlag for udvikling af en pædagogik, der er på højde med moderniteten, og som peger ind i det 20. århundrede.

I takt med ændringer i samfundet ændres også de værdier mennesker skal skabe deres identitet ud fra. Forfatteren søger at fremlægge et aktuelt værdigrundlag, der kan være grundlaget for den pædagogiske opgave i 1990'erne.

Bogen er skrevet i samarbejde med Åge Rokkjær.

 
Titel: Under forandringens pres
ISBN: 978-87-88338-40-1
Antal sider: 152
Udgivelsesår: 1992
Forfatter(e): Frede Nielsen
 

Pris:
80,00 kr.

Udarbejdet af: Mediastyle.dk