home

Pædagogik - refleksion og faglighed


BEMÆRK: Revideret udgave er i 2009 udkommet på Hans Reitzels Forlag http://www.gyldendal-akademisk.dk/Books/9788741253879.aspx!

Hensigten med "Pædagogik - refleksion og faglighed" er at løfte den studerende ind i orkanens øje: den pædagogiske refleksion og faglighed i relation til den nye uddannelse fra 2007.

* Først må studerende søge indsigt i og forståelse for den pædagogiske profession. Dette sammenholdes med pædagogstudiets krav og den studerendes muligheder for at profilere sig.

* Dernæst må pædagogik synliggøres for at kunne reflektere pædagogikkens positionering i samfundskulturen. Metoden hertil er at studere sociologers og pædagogiske tænkeres bud samt begreber i tiden og den pædagogiske historie.

* Pædagogikkens 7 forhold er både en analysemodel og et værktøj til opbygningen af egen pædagogik.

* Afklaring af sammenhængen mellem teori og praksis åbner for en vifte af anliggender, mens en helikoptermodel giver et særligt overblik over de begrundelsesniveauer, som man som professionel er forpligtet på at kunne orientere sig i.

* En oversigt over pædagogiske tænkere fra Montessori til i dag præsenteres som studie- og orienteringsmulighed.

* Arbejdsformer lige fra fremtidsværksted til supervision vises ud fra den opfattelse, at forskellige arbejdsformer har forskellig læringsværdi.

At skrive en grundbog til faget pædagogik er et voveligt forehavende, eftersom fagets kerneydelse hele tiden er til debat. Bogen skal derfor i høj grad ses i sammenhæng med underviserens og de studerendes aktive bidrag - og kritiske læsning. For kun herved kan engagement skabes og sigtet med bogen indfries.

 
Titel: Pædagogik - refleksion og faglighed
ISBN: 978-87-90653-27-9
Antal sider: 320
Udgivelsesår: 2007
Forfatter(e): Aage Rokkjær
 

Pris:
298,00 kr.

Udarbejdet af: Mediastyle.dk