home

Nutidens børn og unge - de 7-14 åriges trivsel og udvikling


I denne grundbog om de 7-14 årige bruges tre kilder til viden. Den ene kilde er børn og unges udtryk om deres livsværdier og livsvilkår. De to andre kilder er pædagogiske erfaringer og nye forskningsresultater. De tre former for viden vil blive set i forhold de ændrede opvækstvilkår, da det giver størst mulighed for at bruge de forskellige former for viden i praksis.

Hensigten med bogen er bl.a. at imødekomme en del af kravene i psykologi og pædagogik i pædagoguddannelsen.

Se desuden "Nutidens børn - de 0-7 åriges trivsel og udvikling" af samme forfatter.

 
Titel: Nutidens børn og unge - de 7-14 åriges trivsel og udvikling
ISBN: 978-87-88338-33-9
Antal sider: 191
Udgivelsesår: 1996
Forfatter(e): Peter Clausen
 

Pris:
88,00 kr.

Udarbejdet af: Mediastyle.dk