home

Naturens pædagogik


UDSOLGT.
Naturens pædagogik er en lærebog i naturfag til pædagoguddannelsen. Samtidig er det en brugsbog for pædagoger, der inddrager naturen i det pædagogiske arbejde med børn, unge, udviklingshæmmede og andre.

Bogen tager udgangspunkt i hele naturen, dvs. både den ydre natur og menneskets væsen, menneskets bevidsthed og menneskets adfærd. Sigtet med det pædagogiske arbejde er at stræbe efter en balance mellem menneskets åbent modtagende side og menneskets mere indgribende side i forholdet til omverden. Således at vi mennesker også i fremtiden kan glædes over naturen og bruge den uden at overforbruge den, og de mere regelbundne tanker om miljøbevidsthed erstattes af en naturlig omsorg og hensyntagen til os selv og den ydre natur. Bogen kobler læren om de levende væsners liv i naturen med det overblik den moderne økologi giver os. Herudfra opridses naturpædagogiske overvejelser, der integrerer især den æstetiske dimension i naturarbejdet.

Bjarne Ernst er seminarielærer på Højvangsseminariet på Bornholm.

Indhold:
Naturens pædagogik (Synet på den ydre natur;
Synet på menneskets natur;
Opfattelsen af erkendelsen;
Opfattelsen af videnskaben);
Naturen og den pædagogiske praksis (Flow; Nomadisme; Aktiviteter, oplevelser, sysler; Temaer);
Naturen: et overblik.

 
Titel: Naturens pædagogik
ISBN: 978-87-88338-47-9
Antal sider: 127
Udgivelsesår: 1998
Forfatter(e):
 

Pris:
80,00 kr.

Udarbejdet af: Mediastyle.dk