home

Livshistorier i pædagogisk arbejde


UDSOLGT.

Bogen erstattes fuldt ud af NARRATIV PÆDAGOGIK af samme forfattere.
Vi lever i en tid, hvor det for mange mennesker er overordentligt svært at få tid eller rettere give sig tid til fordybelse i sin egen eller andres personlige historie. Måske er det denne forståelse for, at vi er ved at miste noget meget centralt i den mellemmenneskelige relation, der har skabt en ny stærk interesse for vor personlige historie, livshistorien. Man må have et forhold til egne oplevelser og dermed et perspektiv på sin identitet. De teoretiske og metodiske overvejelser vekselvirker med praktiske eksempler.

Ud fra teoretiske, metodiske og praktiske eksempler gives en række anvisninger på, hvordan man som pædagog kommer i gang med at indsamle livshistorier, og hvordan dette indpasses i en pædagogisk hverdag, ikke mindst i arbejdet med svage og udsatte grupper.

 
Titel: Livshistorier i pædagogisk arbejde
ISBN: 978-87-90653-06-8
Antal sider: 166
Udgivelsesår: 2000
Forfatter(e): Birthe Juhl Clausen, Jørgen Lauritzen
 

Pris:
80,00 kr.

Udarbejdet af: Mediastyle.dk