home

Livet genudsendes ikke


UDSOLGT. Forudsætning for liv og læring, samt grundlaget for også risikobarnets udvikling er, at det oplever fællesskab og en følelsesmæssig forankring med voksne og andre børn. Barnets behov for at være til stede i sit eget liv i fælleskab med andre har fået fornyet betydning i det moderne samfund. Der lægges i bogen vægt på, hvad man kan gøre i det praktiske arbejde, hvor kreative miljøer skal udvikle barnets livskompetencer og skabe selvstændige børn. Se Forebyggende arbejde med risikobørn og Værdier i pædagogisk arbejde af samme forfatter. I forhold til Forebyggende arbejde med risikobørn går denne bog dybere ned i det forebyggende felt.

Til brug for pædagoger/lærere i folkeskolen, SFO- og daginstitutionsansatte samt pædagog- og lærerstuderende.

Teoretisk og psykologisk beskrivelse af børns udvikling og følelsesmæssige forankring med henblik på at inspirere lærere og pædagoger i arbejdet med at udvikle børns livskompetencer og selvstændighed.

 
Titel: Livet genudsendes ikke
ISBN: 978-87-88338-29-0
Antal sider: 174
Udgivelsesår: 1996
Forfatter(e): Kaj Struve
 

Pris:
100,00 kr.

Udarbejdet af: Mediastyle.dk