home

Følelser, kreativitet og fornuft


UDSOLGT. Bogen indeholder et kvalitativt bud på de kompetencer, der i dag skal udvikles for at kunne håndtere fremtiden.
Det er pædagogikkens opgave at medvirke til udvikling af menneskets kompetencer i fremtiden. Det betyder, at der i læreprocessen skal etableres de neurologiske forudsætninger for at lære noget nyt. Det er ikke længere nok at erhverve sig kompetencer én gang for alle. Livsbetingelserne i fremtidens samfund vil utvivlsomt kræve helt nye kompetencer end dem, vi kender i dag. Paratheden til og forudsætningen for at lære nyt skal udvikles. Derfor er det vigtigt at arbejde med det menneskelige potentiale. Et potentiale kan billedligt beskrives som en åkande, der venter på den varme sommer for at springe ud og kunne dække hele søen. Forestillinger, krativitet, fantasi, følelser og fornuft er sådanne potentialer, der via stimulering kan udvikle sig som spor i hjernen. Og det er ikke mindst disse potentialer, der danner grundlaget for udvikling af omstillingsparathed og nye personlige og nye samfundsrelevante kompetencer. Kompetencerne vil ikke erstatte traditionelle færdigheder eller den logisk-rationelle tænkning, men de skal koordineres med nye erkendelsesmåder. Det er ikke et enten/eller, men et både-og.

Fremtiden stiller krav til udvikling af institutions- og skolestrukturen, så de i højere grad omfatter de nye læreprocesser. Bogens sigte er i relation til fremtiden at begrunde nødvendigheden af en udvikling af de nævnte potentialer, samt at inspirere til udvikling af læreprocessen i den pædagogiske praksis. Bogen vil af samme grund være særdeles relevant på lærer- og pædagogseminarier.

Med udgangspunkt i en beskrivelse af begreberne kreativitet, fantasi, følelser og fornuft diskuteres det, hvordan pædagogerne kan lære barnet at udnytte disse potentialer for at det kan videreudvikle sig og overleve i et stadigt mereteknologipræget samfund

Indhold:
Samfund og pædagogik ; Øjeblikkets kompetencer ; De pædagogiske processer ændrer hjernen ; Intelligens eller kompetencer ; Følelsernes hjerne og læreprocesser.

 
Titel: Følelser, kreativitet og fornuft
ISBN: 978-87-88338-49-5
Antal sider: 154
Udgivelsesår: 1998
Forfatter(e): Kaj Struve
 

Førpris: 150,00 kr.
Pris:
80,00 kr.

Udarbejdet af: Mediastyle.dk