home

Forebyggende arbejde med risikobørn


UDSOLGT - erstattes af FOREBYGGENDE PÆDAGOGIK. "Giver såvel gode og indfølelige forklaringer på disse børns
adfærd og reaktionsmåder, som anvisninger på, hvordan de mest hensigtmæssigt kan 'behandles'."
- Folkeskolen.

Bogen indfører i den neuropsykologiske grundteori, suppleret med nyere teori om om følelsernes indplacering i det neuropsykologiske system. Se Livet genudsendes ikke og Værdier i pædagogisk arbejde om forebyggende arbejde af samme forfatter. Kaj Struve arbejder som pædagog med risikobørn i skolens rammer.

Inspiration til pædagogers og læreres forebyggende indsats overfor 5-10 årige problembørn, bl.a. med henblik på at undgå behandling eller fjernelse fra hjemmet. Teoriforståelsen baserer sig på A. R. Luria og nyere neuropsykologisk teori.

 
Titel: Forebyggende arbejde med risikobørn
ISBN: 978-87-88338-21-5
Antal sider: 159
Udgivelsesår: 1995
Forfatter(e): Kaj Struve
 

Pris:
80,00 kr.

Udarbejdet af: Mediastyle.dk