home

Filosofiske fortællinger om værdier


UDGÅET. I opdragelse og uddannelse er værdier et nøgleord. Værdier er det, som vi vil gå gennem ild og vand for. Værdier er en umistelig kerne i dannelse, personlig udvikling, historisk og social bevidsthed.

Værdier fører vi frem foran os som et skjold, som et personligt værn – men også i forståelse for, at vi deler dem med andre. Men hvordan, hvorfor og hvilke andre?

Det er ret nemt at hævde en værdi: Jeg går ind for frihed! Det er meget vanskeligere at leve, handle og forstå verden i overensstemmelse med et værdisystem. Og det er endnu mere kompliceret at skulle stå som rollemodel og opdrager overfor børn, som forælder, pædagog eller lærer.

De bedste kilder til indlevelse i og forståelse af værdier er fortællinger: Fra myter og eventyr til anekdoter, vitser, lyrik og store romaner bæres værdier til skue. De uddybes og analyseres i en systematisk, filosofisk ramme i grupper:

Fundamentale værdier
Eksistentielle værdier
Sædelige værdier
Sociale værdier
Transcendente og religiøse værdier.

Værdier lader sig ikke længere formidle med stok og disciplin, men fordrer forhandling, forståelse, nysgerrighed og handling.

Denne bog kan hjælpe dig i din uddannelse, som professionel eller som myndig voksen til at kunne stå kritisk til ansvar, og argumentere for værdier som andet end tomme ord og fraser.

 
Titel: Filosofiske fortællinger om værdier
ISBN: 978-87-90653-16-5
Antal sider: 192
Udgivelsesår: 2004
Forfatter(e): Eddy Thomsen
 

Pris:
88,00 kr.

Udarbejdet af: Mediastyle.dk