home

En bedre fremtid


UDSOLGT.
Hvordan klarer børn og unge med en minoritetsbaggrund mødet med det danske skolesystem? Giver skolen dem en reel mulighed for social opstigen, for at klare sig bedre i samfundet end forældrene? Og hvordan håndterer skolens lærere mødet med disse børn og unge?

Skolen er et af de områder, hvor de etniske minoriteter dagligt konfronteres med det danske samfund. Skolens hverdag og mødet med danske kammerater og lærere rummer gode muligheder for integration, men stiller også store udfordringer til såvel lærere som elever og forældre.

Dette er nogle af de problemstillinger, der undersøges opg belyses i "En bedre fremtid"?

Forfatteren tager udgangspunkt dels i den eksisterende forskning i skole og uddannelse, kultur og minoritetsforhold (bl.a. Pierre Bourdieu og John U. Ogbu), dels i sine egne undersøgelser af tyrkiske og pakistanske minoriteters forhold til skolen.

I bogens første del redegør forfatteren for sine empiriske og teoretiske indfaldsvinkler.
Anden del er en undersøgelse af folkeskolens rummelighed i forhold til tyrkiske og kurdiske minoriteter i folkeskolen.
Tredje del består af en undersøgelse af tyrkiske og pakistanske unge i folkeskolens afgangsklasser, med belysning af deres skolestrategier, kulturelle identitet samt materielle og sociale sammenholdsfaktorer i de respektive minoritetsgrupper.

 
Titel: En bedre fremtid
ISBN: 978-87-412-2592-9
Antal sider: 262
Udgivelsesår: 2001
Forfatter(e): Bolette Moldenhawer
 

Pris:
80,00 kr.

Udarbejdet af: Mediastyle.dk