home

Åbenhed og medbestemmelse


UDSOLGT.

Gennem en udredning af værdier som åbenhed, medbestemmelse, hjemlighed og fortrolighed sammenfattes en ny, kulturel begrebsramme for pædagogikken: åben integration. En begrebsmæssig forståelse til en demokratisk kultur.

To seminarielærere og to pædagoger indkredser et kulturelt perspektiv på pædagogikken. Den bestandige søgen efter det, der er mening i, det værdifulde, besvares her ud fra overvejelser over hverdagens værdier.

Med værdierne åbenhed og medbestemmelse præsenteres pædagogik i et kulturelt perspektiv. Baggrunden for udredningen er de sidste 20 års udvikling, hvor familielivets værdier er slået igennem i daginstitutionernes hverdag.

Forfatterne er: Karsten Tuft, Lene Skeel, Lars Møller, Alette Brusch

 
Titel: Åbenhed og medbestemmelse
ISBN: 978-87-88338-35-5
Antal sider: 184
Udgivelsesår: 1996
Forfatter(e):
 

Pris:
80,00 kr.

Udarbejdet af: Mediastyle.dk