home

Praksisforskning og professionsudvikling


Fem daginstitutioner har igennem et år arbejdet systematisk med de særlige problemstillinger, pædagogerne støder på i hverdagen i arbejdet med truede børn og deres forældre. Deres arbejde har været organiseret som et udviklingsprojekt, der har haft til formål at udvikle ny viden, metoder og forbedret pædagogisk praksis i arbejdet med truede børn.

Til udviklingsprojektet har der været tilknyttet praksisforskning baseret på kvalitative interview med det formål at belyse, hvordan deltagerne udvikler nye faglige kompetencer, og hvordan disse får mulighed for at slå igennem i hverdagen.

Bogen er således en beretning om vidensskaben og kompetenceudvikling på flere niveauer.

 
Titel: Praksisforskning og professionsudvikling
ISBN: 978-87-90653-13-0
Antal sider: 176
Udgivelsesår: 2002
Forfatter(e): Søren Kai Christensen
 

Pris:
80,00 kr.

Udarbejdet af: Mediastyle.dk