home

Torben Hangaard

Pædagog og forfatter til artikler og bøger om leg, børns oplevelse af tid og Merleau-Pontys fænomenologi. Forskningsassistent (1998-2001) ved Högskolan i Halmstad.

Udarbejdet af: Mediastyle.dk