home

Peter Clausen

Født 1939. Cand. psych. Foredragsholder og seminarielektor i pædagogik og psykologi samt praktikvejleder ved Jydsk Pædagog-Seminarium.

Udarbejdet af: Mediastyle.dk