home

Kirsten Højberg

Født 1952. Cand. psych. og klinisk psykolog.
Lektor VIA University College, Reberbanen 13, 8800 Viborg - og ph.d. studerende ved Danmarks Pædagogiske Universitet/Danish University School of Education, University of Aarhus.

Skriv til forfatteren: kho@cvumidtvest.dk

Udarbejdet af: Mediastyle.dk