home

Jørgen Lauritzen

Seminarielærer i pædagogik samt kommunikation, organisation og ledelse ved Jydsk Pædagog-Seminarium. Har desuden i mange år arbejdet med pædagogisk forsøgs- og udviklingsarbejde med børn og unge på døgninstitution.

Udarbejdet af: Mediastyle.dk