home

Eva Gulløv

Født 1967. magister og ph.d. i antropologi og lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Har i mange år forsket i daginstitutioner, pædagogisk arbejde og børns relationer i de senere år med særlig fokus på etniske minoritetsbørn og daginstitutioners rolle i integrationsprocesser.

Skriv til forfatteren: evag@dpu.dk

Udarbejdet af: Mediastyle.dk