home

Eddy Thomsen

Født 1951. Cand. mag. og ph.d. i idéhistorie og dramaturgi fra Århus
Universitet. Har undervist på universiteter, højskoler, daghøjskoler og
er nu ansat som seminarielektor i pædagogik ved Peter Sabroe Seminariet
i Århus.

Skriv til forfatteren: et@petersabroe.dk

Udarbejdet af: Mediastyle.dk